CÁC GÓI CƯỚC 4G MOBIFONE

HD70 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 2,4 GB
Soạn: DKV HD70 gửi 9084
70.000₫


HD90 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 3,5 GB
Soạn: DKV HD90 gửi 9084
90.000₫


HD120 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 6 GB
Soạn: DKV HD120 gửi 9084
120.000₫


HD200 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 11 GB
Soạn: DKV HD200 gửi 9084
200.000₫


CÁC GÓI CƯỚC 3G MOBIFONE


MIU Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 600 MB
Soạn: DKV MIU gửi 9084
70.000₫


M70 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 1.6 GB
Soạn: DKV M70 gửi 9084
70.000₫


MIU90 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 1 GB
Soạn: DKV MIU90 gửi 9084
90.000₫


M90 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 2,1 GB
Soạn: DKV M90 gửi 9084
90.000₫


CÁC GÓI CƯỚC 3G FAST CONNECT

F70 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 7 GB
Soạn: DKV F70 gửi 9084
70.000₫
Đăng ký


F90 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 9 GB
Soạn: DKV F90 gửi 9084
90.000₫


F120 Mobifone

Thời hạn sử dụng 1 tháng
Data tốc độ cao 12 GB
Soạn: DKV F120 gửi 9084
120.000₫


F250 Mobifone

Thời hạn sử dụng 6 tháng
Data tốc độ cao 18 GB
Soạn: DKV F250 gửi 9084
250.000₫


DỊCH VỤ MOBIFONE